Polecamy


Zapisz się na newsletter

Aby otrzymywać bieżące informacje o warsztatach, szkoleniach i innych wydarzeniach wypełnij poniższy formularz:

Zgadzam się z Polityką Prywatności

Psychosomatoanaliza

Dla kogo:

  • osób chcących pozbyć się zadawnionych "ran",
  • ludzi z problemami emocjonalnymi, życiowymi, zawodowymi, zdradą, rozpadem kolejnego związku,
  • chcących poznać siebie, swoje ograniczenia, przyczyny  kłopotów emocjonalnych ze zdrowiem, partnerem,
  • mających trudności interpersonalne, w nawiązywaniu kontaktów z innymi, z szefem, pracownikiem, trenerem z osiągnięciem sukcesu zawodowego.


Formy  pracy:

  • sesje indywidualne (psychosomatoanaliza),
  • sesje grupowe  (socjosomatoanaliza).


Krótko o metodzie

Praca z emocjami to istota psychosomatoanalizy.

Koncepcja somatoanalizy ma charakter strukturalno - funkcjonalny, zakłada ścisły związek przeżyć wewnętrznych, indywidualnych z wydarzeniami zewnętrznymi, społecznymi. Jest jednocześnie koncepcją rozwojową.
Założeniem somatologii jest holistyczna koncepcja jedności ciała, psychiki, zjawisk społecznych oraz środowiska.

SOMATOTERAPIA jest nazwą przewodnią obejmującą całą dziedzinę psychoterapii ciała. Wyróżnia się tym, że jest psychoterapią kompleksową o szerokich perspektywach rozwoju.
SOMA - w języku greckim oznacza  "ciało" i wskazuje na przedmiot terapii.
Cechą charakterystyczną tej metody jest  EKLEKTYZM czyli wykorzystanie i zintegrowanie sprawdzonych metod dotyczących psychoterapii ciała.


SOMATOANALIZA nawiązuje do teorii Freuda i jest psychoanalizą  ciała.
Zakłada, że ciało w jakiś sposób zapisuje przeżycia, każda pozycja ciała ma znaczenie komunikatywne / nie zawęża się do tzw. mowy ciała / i pozwala  jak poprzez słowo docierać do nieświadomości.
Ciało w somatoanalizie uczestniczy w pracy, nie wykonuje tylko ćwiczeń fizycznych.

CIAŁO CZUJE, WYRAŻA, MÓWI, KRZYCZY, REAGUJE NA BODŹCE...

Każda funkcja ciała podczas terapii poddawana jest analizie w powiązaniu z przeżyciami indywidualnymi /psychicznymi/ oraz społecznymi /grupowymi/.

SOMATOANALIZA NIE JEST NASTAWIONA NA USUWANIE OBJAWÓW ZABURZEŃ, LECZ OBEJMUJE PRACĘ NAD CAŁĄ OSOBOWOŚCIĄ I CELEM JEJ JEST ROZWIJANIE DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI.

TERAPEUTA TOWARZYSZY OSOBIE PRACUJĄCEJ NAD SOBĄ, PROPONUJE ĆWICZENIA, ALE NIE DECYCUJE ZA PACJENTA CZY CHCE DOKONAĆ ZMIAN W SWOIM ŻYCIU.


W terapii stosowane są różne techniki pracy: od pracy z głosem poprzez masaż i bierną mobilizację po wizualizację, muzykoterapię, rysunek i taniec.DLA WSZYSTKICH OSÓB WYKONUJĄCYCH STRESUJĄCY ZAWÓD PROPONUJĘ WEEKENDOWE:

"WARSZTATY OCHRONY ANTYSTRESOWEJ"

(przejdź do działu Warsztaty)

 

Biegniesz…biegniesz  przez życie coraz szybciej, szybciej - czy pamiętasz jeszcze dokąd, dlaczego, czy będziesz miał z kim cieszyć się radością zwycięstwa?


A gdzie jesteś TY?  Twoje potrzeby, pragnienia, marzenia……. Osiągnąłeś wiele lub dążysz do swojego celu, ale czy potrafisz jeszcze cieszyć się śpiewem ptaków, zapachem traw, spacerami przy księżycu, najnowszym modelem Twojego samochodu, samolotu?
Czy pamiętasz jak czuje się kochający i kochany człowiek? Możesz być kochany, kochana, ale czy TY potrafisz jeszcze kochać, czuć?

....Emocje towarzyszą nam przez całe życie. Uczymy się ich odczuwania i rozpoznawania żyjąc w rodzinie, społeczności, związku. We współczesnym świecie tylko te osoby osiągają sukces w różnych aspektach od  osobistego przez finansowy po prestiż społeczny, które potrafią zarządzać swoimi emocjami, swoją wewnętrzną energią…….


Chcąc być zdrowym w wieku pięćdziesięciu lat należy o to zadbać co najmniej 20 lat wcześniej. W poszukiwaniu równowagi ciała, umysłu i ducha współczesny człowiek ma do dyspozycji metody medycyny akademickiej, metody niekonwencjonalne w tym alternatywne i komplementarne, najnowsze osiągnięcia medycyny bioinformacyjnej, różnorodne terapie, narzędzia pracy z emocjami i mieszane systemy profilaktyki zdrowia.


Promocja zdrowia to pewien proces, który pozwala człowiekowi w sposób świadomy kontrolować stan swojego zdrowia i dążyć do jego poprawy.
Im więcej wiedzy posiadamy na temat przyczyn niedyspozycji organizmu, tym skuteczniej SAMI  potrafimy zapobiegać dysharmonii.


W dążeniu do homeostazy (wewnętrznej równowagi) pamiętajmy, że NIKT nie zadba o nas, nasze samopoczucie i zdrowie bez naszego świadomego współdziałania.

KAŻDY Z NAS SAM  DECYDUJE O JAKOŚCI  SWEGO ŻYCIA